Kurumsal Fransızca Eğitimleri

Dünya küçük bir köy, ancak hala büyük bir pazar. Şirketler ise artık en çabuk dönüşüm alabilecekleri alana, insana yatırım yapmaktadırlar.

Bir yabancı dili konuşabilmek, kişiye olduğu kadar firmayada artı değerler kazandırır. Bu sebeple DDM profilinde şirket çalışanları önemli yer tutmaktadır.

Şirket içi Eğitim

Şubelerde Eğitim

Seviye Danışmanlığı

İş Fransızcası

Şirket İçinde Fransızca Eğitimi

Eğitim şirketin kendi binasında sunulur. Gürültü ve iş yoğunluğundan uzak bir ders ortamı, yazı tahtası, kasetçalar, bazı hallerde VCD player, televizyon gibi teknik ekipmanları şirket sağlar. Öğretmenlerimiz dersleri şirket yönetimi ile ortaklaşa belirlenecek gün ve saatlerde işler. Gerekli tüm dökümanlar ve kitaplar DDM tarafından temin edilir.

Gruplar oluşturulmadan önce Seviye Tespit Sınavı öğrencilerin mevcut Fransızca eğitim durumları belirlenir. Öğrenci sayısının 12 kişiyi geçmemesi pedagojik açıdan önemlidir. Bu sınavlar, gerektiğinde şirket binalarına tüm katılacak olan personele uygulanır.

Eğitimin içeriği, süresi ve niteliği konusunda uzman yabancı ve Türk eğitmenlerce şirket yönetiminin de bilgisine başvurularak belirlenir. Eğitim boyunca şirketlere öğrencilerin devamı, başarı ve genel performansları konusunda düzenli rapor tutulur. Şirket öğrencileri de şubelerimizdeki ücretsiz, yoğun aktivite programlarından yararlanabilirler.

Şubelerde Fransızca Eğitimi


Şirket personeli, zaman, ulaşım veya farklı ihtiyaçlar sebebiyle şirket dışında bir eğitimi talep edebilmektedir. Bu durumda yine önce seviye tespit sınavı yapılarak öğrencilerin mevcut Fransızca durumu belirlenir. Daha sonra öğrenciler kendilerine en uygun zaman diliminde ve uygun seviyedeki programlara yerleştirilirler. Diğer bir seçenek ise sadece şirket çalışanlarının eğitim gördüğü özel sınıflardır.

Fransızca Seviye Danışmanlığı

DDM tarafından şirketlere sunulan başka bir hizmet ise yeni işe başlayan personelin Fransızca seviyesini belirlemek için yapılan Seviye Tespit Sınavıdır. Bu sınavda şirket personelinin Fransızca dinleme, konuşma, yazma ve gramer bilgileri öğretmenlerimizce ölçülerek daha verimli kullanılabilmesi amaçlanır.

Belirli periyotlarla güncellenen bu sınavı, personeline Fransızca eğitimi aldırmakta olan şirketler de talep etmektedir. Böylece çalışanlar, eğitimi veren kişi veya kurumların dışında objektif olarak test edilmiş olur.

Talep edildiğinde, sadece şirkete özel olarak kullanılacak Seviye Belirleme Sınavları da hazırlanmaktadır. Sınavlar tamamlandıktan sonra eğitim kadromuz tarafından değerlendirilir ve şirkete raporlanır.

Şirketlere Yönelik Özel Amaçlı Fransızca Eğitim Programları

İş Fransızcası

Akıcı Konuşma

Telefonda Fransızca konuşma Teknikleri

Yöneticiler için yoğun Eğitim (VIP Fransızca)

Şirketlere Özel amaçlı Mesleki Fransızca Eğitimi

İş Fransızcası kurumların dışında objektif olarak test edilmiş olur.

DDM’nin İş Fransızcası programında günümüz iş adamları ve yöneticilerin, uluslararası iş yaşamına rahat bir biçimde entegre olmalarını ve farklı ülkelerde meslektaşları ve müşterileriyle rahat bir iletişim kurmalarını sağlamak temel amaçtır.

Programın içeriği, yöneticilerin ilgi alanları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmakta ve eğitimler deneyimli bir öğretmen kadrosu tarafından verilmektedir. Program %80 kelime bilgisi ve pratik, %20 gramer ağırlıklıdır. 6. kur seviyesine gelen öğrenciler için hazırlanmış olan bu program güncel iş hayatında kullanılan kelimeler ve konuları içeren bir müfredata sahiptir.

Fransızca Toplantı yönetme

Fransızca Sunuş Teknikleri

Fransızca Pazarlık yapabilme teknikleri

Doğal ve akıcı konuşma kazandırılması

Fransızca Resmi yazışmalar

Fransızca Rapor hazırlama

İş ve ekonomi gazete ve dergileri okuyup anlama