Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Dil Okulunda Profesyonel İş Fransızcası Programlarına Katılın

İş Fransızcası

Yöneticilerin yönetimde belli noktalara gelebilmeleri ve geldikleri noktalarda kalabilmeleri için biraz daha fazlasına gereksinmeleri vardır. Bu özel gereksinimin farkında olan DDM, şirketlerin üst düzey yöneticilerine, müdürlere, bölüm yöneticilerine ve diğer çalışanlara Fransızca yeteneklerini geliştirmek ve güncelleştirmek için gerekli olanakları sunmaktadır.

İş Fransızca programımız İş Fransızca'sının sözcüklerine, dil yapısına, şirketler arası yazışmalara odaklanmıştır. İş dünyasında kullanılan Fransızca ifadeler de kursumuzun kapsamındadır. Bu kurs öğrencilerin ihtiyaçlarına göre de şekillendirilebilir.

İş Yazışmaları

Bütün yöneticilerin, şirket içindeki yerleri ne olursa olsun, iş yazışmaları konusunda yeterli olmalıdırlar. Uluslararası organizasyonlar her gün artan bir şekilde yöneticilerden Fransızca mektup kaleme alma ve yazışma becerisini istemektedirler.

DDM İş Yazışmaları programı bu becerilerin edinilmesine odaklanmakta ve aynı zamanda bu alanda kullanılan sözcük dağarcığının geliştirilmesini sağlamaktadır. Burada Fransızca mektup yazma tekniklerinden örnekler verilmektedir.

Ofis Fransızcası

İş icabı, ofis personelinin ve sekreterlerin Fransızca'yı iyi kullanmaları gerekmektedir. Gerçekte, uluslararası iş ölçüleri iyi bir İş Fransızca'sını zorunlu hale getirmiştir. Ofis Fransızca'sı programımız şirket çalışanlarına uluslararası iş çevrelerinde faaliyet gösterebilmeleri için gerekli dil ve iletişim araçlarını sunar. Bu program her şirket için özel olarak da şekillendirilir.

Telefonda Fransızca

Gerçekte uluslararası iş çevresinde iş yapmanın her safhasında telefonla iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. Fransız müşteriler uluslararası bir iş yerine telefon ettiklerinde, kullanılan dil Fransızca olmalıdır. Telefonda Fransızca programımız konuşarak ve işiterek iletişim yeteneğini güçlendirir. Yaşamsal önemi olan dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirir. Bu programı, müşteri olarak bile telefonda Fransızca kullanarak iş yapacak herkese öneriyoruz.

Pazarlama ve Reklâmcılık Fransızcası

Pazarlama ve reklam şirket stratejilerini doğrudan etkileyen ve şirket başarılarını belirleyen önemli unsurlardır. Bugün dünyada iletişim dili kuvvetli olan, Fransızca'yı akıcı konuşan bir yöneticinin bu alanda kullanılan özel kelimelere ve deyimlere hakim olması son derece önemlidir. Pazarlama ve Reklamcılık programımız pazarlama kavramları ve terimleri, pazar araştırmaları, reklam stratejileri ve kampanyaları gibi konuları içermektedir.

Uluslararası Ticaret ve Yatırım

Gerçekten evrensel bir yönetici, ithalat ve ihracat koşullarını anlamak, kontrol etmek ve piyasalardaki verimli yatırımları kollayabilmek için yeterli Fransızca dilinede sahip olmalıdır. Evrensel bir yönetici için zaman ve para çok önemlidir.

Yeterli Fransızca bilgisinin yöneticiler için yaşamsal bir önemi vardır. Uluslararası Ticaret ve Yatırım programımız uluslararası ticaret kuralları, iş anlaşmaları, ithalat ve ihracat, uluslararası yatırım fırsatları ve riskleri gibi konuları ve kullanılan terminolojileri içermektedir.

Fransızca İş Sunumları

Her düzeydeki yönetici için kavramları, düşünceleri, stratejileri ve hedefleri sunabilme yeteneği son derece önemlidir. Günümüzde yöneticiler kendilerini her zamankinden daha fazla resmi ya da gayri resmi ortamlarda satış, tavsiye, tanıtım gibi evrensel kitle iletişimi konularının içinde bulmaktadırlar.

Programımıza katılan yöneticilere, iş konularını Fransızca sunma teknikleri, iş yaşamındaki konular üzerinde etkili bir dil ve sunuş yöntemleri kullanarak nasıl sunu yapacakları öğretilir. İş sunumları programımızda organizasyon hitabet ve kültürlerarası bilinç konuları yer almaktadır.

Fransızca İş Konuları

Günümüzün yöneticileri için görevlerinde Fransızca iletişim kurmak çok önemlidir. Uluslararası işlemler gittikçe artan bir düzeyde Fransızca yeterliliği gerektirmektedir. Çeşitli iş konuları programımız genel, iş yaşamı, proje yönetimi, sunuş ve ileriye yönelik tahminler gibi konuları içermektedir.